Algemene Voorwaarden Webprogids.nl

 

Voorwaarden Webprogids.nl Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Webprogids.nl op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Webprogids.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Definities
Webprogids.nl
Alle pagina's die deel uit maken van de website
http://www.webprogids.nl
Advertentie
Het aanbieden van een product of dienst op webprogids.nl
Adverteerder
De particulier of bedrijf die een of meerdere meldingen heeft geplaatst op webprogids.nl
Gebruiker
Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van webprogids.nl Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties.
Gratis registratie
Het plaatsen van melding op webprogids.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op webprogids.nl dit is alleen mogelijk via het registratieformulier. Aan het registreren op webprogids.nl zijn kosten verbonden, het adverteren op webprogids.nl €.9 ex BTW per jaar. Hierbij zal geen abonnement verplichting van toepassing zal zijn. De hieronder genoemden betaalopties zijn geheel vrijblijvend. Kosten voor het plaatsen
€.9 ex BTW per jaar
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld. De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. webprogids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen. Webprogids.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder. De adverteerder zal Webprogods.nl vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die daarmede kan samenhangen.
Relatie adverteerder - gebruiker
Webprogids.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is webprogids.nl hierbij geen partij. Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.webprogids.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

 

Betaalde diensten

webprogids.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden. (Banners) webprogids.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.webprogids.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promoot mijn advertentie" voordelen. Eenmaal aangeschafte munten en/of extra promotie wordt niet gerestitueerd

Webprogids.nl s niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

 

 

Onrechtmatige handelingen
Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft webprogids.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft webprogids.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot webprogids.nl te ontzeggen.
Bij misbruik van webprogids.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
Bij oplichting verleend webprogids.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

 
Overige aansprakelijkheid
Deze website wordt niet gehost op een server van Webprogids.nl Een goede werking van de website kan niet gegarandeerd worden.Webprogids.nl heeft een optimale instelling van de server, die bij een andere provider anders kan zijn.Webprogids.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit overmacht en niet goed functioneren en/of niet bereikbaarheid van het netwerk.Webprogids.nl is niet verantwoordelijk voor sites die buiten het domein van webprogids.nl vallen. Hieronder vallen meer, maar niet uitsluitend sites die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt webprogids.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken/adverteren van de desbetreffende site. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent wet en jurisprudentie wordt begrepen. Aansprakelijkheid van Look-it.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. is verschuldigd voor de plaatsing van de advertentie.
Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw webprogids.nl advertentie. webprogids.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.